Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cerebral do češtiny

cerebral = mozkový; intelektuální; cerebrální; mozková hlíza
stimulant cerebral = CNS stimulans; látka stimulující centrální nervovou soustavu;

Příklady překladu slova "cerebral" z webu:

We are all cerebral men, living apart from the world of reality.  My všichni jsme přemýšliví muži, žijící odděleně od skutečného světa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorceremony   certain   certainty   certificate   cession   chafe   chain   chain case