Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad century do češtiny

century = století; sto let; setnina; stovka; centurie; storočí; stodolarovka; staletý; bolest hlavy
in the late eighteenth century = koncem osmnáctého století;

Příklady překladu slova "century" z webu:

The twentyfirst century has arrived.  Jedenadvacáté století je tady.
But in our own century it was strange.  Ale v našem století je to neobvyklé...
I've seen nothing later than the fifteenth century today.  Nečetl jsem dnes nic novějšího než zápisy z patnáctého století.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorceramics   cereals   cerebral   ceremony   certain   certainty   certificate   cession