Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad centring; cereal; ceremonial; ceremonious do češtiny


centring = centrující, středicí, centrování, vyznačení středu, upnutí mezi hroty, středění, skruž, soustředění, dostředění, podskružení, centrace, dostředivý

cereal = obilný, obilovina, vyrobený z obilí, obilninový, obilí

ceremonial = obřadní, obřad, obřadný, ceremonie, ceremoniál, slavnostní, parádní, formální, reprezentační, ceremoniel

ceremonious = obřadný, ceremoniální, formální, slavnostní, upjatý, okázalý, okolkující


Next: certainly; certifiable; certificated    colleague; collect; collected; collective