Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad centre do češtiny

centre = centrum; střed; středisko; centrální; ústředí; soustředit; soustředit se; úřad; klub; umístit do středu; vystředit; tvořit střed; být středem; ložisko; umístit ve středu; ústředna; skruží; upínací hrot; zbytkový váleček; vystřeďovat; centrovat; styčník
administrative centre = správní centrum; vnitropodnikové středisko;
bottom centre = dolní úvrať (DÚ); spodní mrtvá poloha;
burden centre = nákladové středisko; režijní středisko;
bus centre = autobusové nádraží; nádraží autobusové; střed města;

Příklady překladu slova "centre" z webu:

The centre seat, between them, was unoccupied.  Místo mezi nimi zůstalo prázdné.
At the centre of this desert is an oasis and beside it a tree.  Uprostřed té pouště byla oáza - a v ní strom.
Hold stick near centre of its length.  Uchopte párátko asi v polovině délky.
The man at the centre of the line stumbled.  Muž uprostřed řady klopýtl.
Kysumu backed away to the centre of the camp.  Kisumu ustoupil doprostřed tábora.
A tiny bright spot had materialised in the exact centre of the field;  Přesně uprostřed zorného pole se projasnila malá světlá skvrnka;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcentre bearing   centre line   centrifugation   century   ceramics   cereals   cerebral   ceremony