Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad centre line do češtiny

centre line = osa; střední čára; osová čára; středová čára; střednice; střední linie běhounu pneumatiky; střední dělicí čára obousměrné vozovky; střední dělicí čára vozovky; osová dělicí čára (na vozovce); přibližovací řada; matice centrálního uzávěru vozového kola
channel centre line = střednice koryta; osa toku;
wheel centre line = osa kola; osa otáčení kola;
centrifugation   century   ceramics   cereals   cerebral   ceremony   certain   certainty