Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad center do češtiny

center = skruž; soustředit; střed (2. p.)
cultural center = kulturní centrum; kulturní středisko;

Příklady překladu slova "center" z webu:

The center section of his mouth was unanchored and protruded.  Střední část jeho úst byla rozdělená.
At the center of the world.  Uprostřed světa.
It is the center of things.  To jistě...
She was in the center of the lobby.  Už byla uprostřed foyer.
The roof of the conference center appeared;  Objevil se vršek konferenční budovy;
He took a seat near the center of the large room.  Usadil se asi doprostřed.
I stared at the file in tile center of the desk.  Zíral jsem na desky ležící uprostřed stolu.
Only the weak and the sick took the center row.  Uprostřed leželi slabí a nemocní.
This was the very home of darkness, the inmost center of the night.  Zde byl pravý domov temnoty, nejhlubší střed noci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcentre   centre bearing   centre line   centrifugation   century   ceramics   cereals   cerebral