Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad census do češtiny

census = sčítání lidu; cenzus (hist.); sčítání; soupis; sčítací (obyvatele); census; sčítání lidu; stol.
population census = sčítání lidu; sčítání obyvatelstva;

Příklady překladu slova "census" z webu:

There was a census ten years ago.  Před deseti lety bylo sčítání lidu.
Population of 312 in the census of 1920.  Podle sčítání lidu v roce 1920 mělo 312 obyvatel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcentaury   center   centre   centre bearing   centre line   centrifugation   century   ceramics