Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad censorious; censure; centenary; centennial do češtiny


censorious = kritický, zatracující, bagatelizující, odsuzující, přísný, karatelský, hanlivý

censure = vytýkat, nepříznivá kritika, činit výtky, pokárání, kritika, kárat, kritizovat, odsuzovat, hanět, odsouzení, nepříznivě kritizovat, nepřímá kritika

centenary = sté výročí, sté jubileum, století, stoleté jubileum, stoleté výročí

centennial = stoletý, sto let trvající, sté jubileum, pořádaný ke stému výročí, stoleté jubileum, století


Next: centering; centigrade; central; centralize    coincident; coiner; coining; coke