Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cell; cellarage; celliform; cellular do češtiny


cell = cela, kobka, komůrka, článek (baterie), fotoelektrický článek, člen, paměťové místo, kolonka, fotonka, žít v cele, žít v kobce, elektrický článek

cellarage = sklepní prostor, sklepy, sklepné, uložení ve sklepě, hlubina, temnota, sklepní prostory, sklepení, podsklepení, suterén

celliform = ve formě buňky, jako buňka utvářený, buňkovitý, jako buňka sestavený, podobný buňce


Next: celluloid; cementation; cemented; cementing    cohabit; cohabitation; cohere; coherence