Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad celebrating do češtiny

celebrating = slavení; slavící; oslavování; oslava
be celebrating = oslavovat; slavit;

Příklady překladu slova "celebrating" z webu:

Celebrating what?  Oslavujou co?
Are they celebrating something?  To snad něco slaví?
There's sure to be celebrating and...  Uspořádáme určitě oslavu a...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcelery   cellar   cellulose   cement   census   centaury   center   centre