Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ceiling do češtiny

ceiling = strop (též přen.); horní mez (přen.); stropní; maximální cena (přen.); dostup střely (letadla); horní hranice; maximální; nástropní; podhled; dostup; ostění; dovolené maximum; strop karoserie; vnitřku střechy vozidla; potah stropu; panel stropu; bednění
absolute ceiling = absolutní dostup (let.); teoretický dostup;
acoustic ceiling = zavěšený akustický podhled; akustický podhled;
camp ceiling = mansardový strop; stanový strop;
drop ceiling = snížený podhled; falešný strop; snížený podhled;

Příklady překladu slova "ceiling" z webu:

A ceiling had been lowered slightly.  Strop byl nepatrně snížený.
A few ceiling lights were on, not many.  Na stropě bylo několik světel, ale zářila velice slabě.
There was no ceiling for the room;  Místnost neměla strop.
Gornt looked at the ceiling carefully before answering.  Gornt se zahleděl na strop a pečlivě zvažoval odpověď.
He looked at the rock ceiling of his cell.  Vzhlédl ke kamennému stropu komory.
A screen dropped down from the ceiling and the room darkened.  Ze stropu sjelo plátno a kancelář potemněla.
Murray leaned back and stared at the ceiling for a moment.  Murray se zaklonil dozadu a na okamžik se zadíval do stropu.
Angel blinked and tried to focus on the ceiling above him.  Anděl zamrkal a snažil se zaostřit na strop nad sebou.
She filled her lungs deep and looked at the ceiling for a moment.  Zhluboka se nadechla a chvíli se dívala do stropu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcelandine   celebrated   celebrating   celery   cellar   cellulose   cement   census