Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad caution do češtiny

caution = varování; varovat; opatrnost; obezřetnost; výstraha; opatrně; strašný člověk; strašná věc; obezřelost; kauce; ručitel; dát výstrahu; napomenout; upozornění; návěští; opatrný; napomínat (4. p.); jistota; originál; napomenutí; peněžní záruka
calculating caution = vypočitavá opatrnost; vypočítavá opatrnost;

Příklady překladu slova "caution" z webu:

Caution is sensible.  Opatrnost to je rozumné.
No caution necessary.  Opatrnost není nutná.
Let me caution you:  Dovolte mi, abych vás na něco upozornil:
Ahanal will observe that caution also.  Ahanal bude také opatrný.
He moved and spoke with the caution of a glassboned theologian.  Pohnul se a promluvil s obezřetností teologa se skleněnými kostmi.
It's madness to go in there without that caution in our minds.  Je šílenství tam přijít a nebýt na ni předem psychicky připraven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcavernous   cavetto   caviar   cavity   cease   cedar   ceiling   celandine