Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad causes do češtiny

causes = způsobuje; příčiny; způsobí; hráz
concurrent causes = souběžné příčiny; paralelní příčiny; declare the causes = uvést příčiny;

Příklady překladu slova "causes" z webu:

It causes all sorts of problems.  Dlouhý krk působí řadu problémů.
That frequently causes a fire.  Obvykle to způsobí požár.
The lethal agent causes death through coagulation.  Smrt je způsobena sražením krve.
Sooner or later, everything causes everything else.  Dříve nebo později všechno zapříčiní všechno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcaustic   cautery   caution   cavernous   cavetto   caviar   cavity   cease