Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad caused do češtiny

caused = způsobil (3. p., 4. p.); způsobený; způsoben; bezdůvodný

Příklady překladu slova "caused" z webu:

Caused by viruses, or prions.  Způsobují je viry nebo priony.
What caused the explosion?  Co bylo příčinou výbuchu?
And that caused problems for us.  A to nám začalo působit problémy.
What could have caused this?  Co to mohlo způsobit?
Do you know what caused it?  Víte, co to způsobilo?
Of course, that in itself caused some problems ...  Právě to samozřejmě způsobilo také problémy...
He would go, even if it caused a divorce.  Pojede, i kdyby ho to mělo stát rozvod.
So what was so important that it caused so much?  Co bylo potom tak důležité, že jí způsobilo tolik?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcauses   caustic   cautery   caution   cavernous   cavetto   caviar   cavity