Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cause do češtiny

cause = příčina (2. p.); způsobit (3. p., 4. p.); věc (čí); důvod; proces; spor; pře (soudní); působit; vyvolat; být příčinou; dát (udělat); přimět (koho); přinutit; ztropit; zavinit; nadělat; natropit; zavdat příčinu; soudní pře; kauza; právní příčina
accidental cause = náhodná příčina; nahodilá příčina;
common cause = společná věc; obecná příčina;
efficient cause = skutečná příčina; původní účinná příčina;
final cause = konečná příčina; prapříčina;
good cause = dobrá věc; řádný důvod;

Příklady překladu slova "cause" z webu:

Cause and cure.  Příčina a náprava.
The cause of right?  Správná věc?
It could cause problems.  Působilo to problémy.
That won't even cause a ripple.  To se hodí.
But this was no cause for alarm;  Nebyl to žádný důvod k znepokojení;
I do not want to cause offense.  Nerad bych se hospodského dotkl.
I had no idea it would cause serious burns.  Nastala pauza.
I would not like to be the cause of ...  Nechci být příčinou jejich...
Had he not, in all probability, been the cause of it?  A neměl v něm nakonec sám prsty?
It is still causing trouble as you now have cause to understand.  A jak nyní vidíte, stále ještě působí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcause of action   caused   causes   caustic   cautery   caution   cavernous   cavetto