Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad caught do češtiny

caught = chytil (4. p.); chycený; chytač; háček; západka; chytit; lapit; polapit; dopadnout; dohonit vlak; zastihnout; přistihnout; uchopit; sevřít; dostat; slyšet; rozumět; pochopit; chytili; chytil v
be caught = být chycen; být chycený; být dostižen;
get caught = být zachycen; zachytit se; naletět;

Příklady překladu slova "caught" z webu:

Caught in the instant when he did not mock.  Přichycen v okamžiku, kdy nic nepředstíral.
They caught you.  Dostali tě.
My shirt caught fire.  Košile mi začala hořet.
And if you caught him?  A kdybyste ho chytili?
They've only gone and caught it!  Tak to si mě vokopej a uhrábni!
I wouldn't want to be caught alive.  Nechtěl bych, aby mě dostali živého.
Much to his surprise, he actually caught it.  K jeho velikému překvapení ji skutečně chytil.
Not one of them has ever been caught alive.  Ještě nikdy nikdo z nich nebyl dopaden.
He wouldn't be coming back if they hadn't caught him.  Nevrátil by se, kdyby ho nechytili.
He hurled the towel over the flying robot and caught it.  Hodil na letícího robota ručník a chytil ho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcause   cause of action   caused   causes   caustic   cautery   caution   cavernous