Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cathedra do češtiny

cathedra = biskupský stolec; biskupský trůn; katedra; katedrála
ex cathedra = ex cathedra; autoritativní;

Příklady překladu slova "cathedra" z webu:

The cathedral was full.  Katedrála byla plná.
He thinks a cathedral's entrance represents a woman's...  On si myslí, že vstup do katedrály představuje ženské...
Picture postcards of the cathedral suddenly became immensely valuable.  Pohlednice s obrázkem katedrály náhle získaly nesmírnou cenu.
It's to be in the cathedral.  Má to být v katedrále.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcatheter   catheterization   cathode   cats and dogs   cattle   caught   cause   cause of action