Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad catch do češtiny

catch = chytit (4. p.); úlovek; chytnout; chytat; dohonit; stihnout (vlak); zasáhnout (střelou); zachytit; chopit se; slyšet; rozumět; dopadnout; lov; lapit; polapit; zastihnout; přistihnout; uchopit; sevřít; zachytit se; uváznout; dostat (nemoc); pochopit; dát
ball catch = kuličková západka; sklapka;
door catch = pojistka dveří; aretace dveří; uzávěr dveří;
engine-hood catch = uzávěr kapoty motoru; zámek kapoty motoru;
hood catch = držák kapoty; uzávěr kapoty;
lid catch = uzávěr kapoty; zámek kapoty;

Příklady překladu slova "catch" z webu:

Catch the news?  Chytil jste zprávy?
They'll catch you.  Chytí vás.
Did you catch that?  Sleduješ mě?
You've got to catch him!  Musíš ho chytit!
I've a lot to catch up with.  Musím dohánět.
His finger slid the safety catch off:  Znovu odjistil pistoli.
Want to bet that she won't catch him?  O co se vsadíme, že ho nechytí?
Yes, true, but they weren't going to catch him.  Ano, to je pravda, ale oni ho nechytí.
But please don't waste your time trying to catch him.  Ale, prosím tě, neztrácej čas a nesnaž se ho chytit.
The girl was on her knees now, trying to catch her breath.  Dívka teď vkleče lapala po dechu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcatcher   category   catering   cathedra   catheter   catheterization   cathode   cats and dogs