Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cataract do češtiny

cataract = katarakt; vodopád; proud; šedý zákal; hnát spádem; padat jako vodopád; zákal; oční zákal; velký vodopád; široký vodopád; nízký vodopád; katarakta; katar
axial cataract = centrální katarakta; nukleární katarakta;
concussion cataract = kontuzní katarakta; traumatická katarakta;
congenital cataract = vrozená katarakta; kongenitální katarakta;
electric cataract = katarakta elektrická; vrozená katarakta;

Příklady překladu slova "cataract" z webu:

Words, like a cataract long damned, began tumb­ling out.  Slova se začala řinout jako dlou­ho přehrazený vodopád.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcatch   catcher   category   catering   cathedra   catheter   catheterization   cathode