Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cat; cataclysm; catalog; catalyze do češtiny


cat = kočkovitá šelma, lasice, zmije, semetrika (přen.), drbna, špaček, devítiocasá kočka, kotevní krakorec, traktor, děvka, kočičí, rys

cataclysm = pohroma (přen.), zkáza, katastrofa, kataklyzma, politický převrat, náhlý šok, převrat, povodeň

catalog = seznam, soupis, adresář, zkatalogizovat, katalogový

catalyze = uspíšit, podmínit, příznivě ovlivnit, podnítit, urychlovat reakci katalyzátorem, působit jako katalyzátor


Next: catamaran; catamount; catapult; catastrophe    clump; clumsiness; clumsy; clunch