Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad casualty do češtiny

casualty = oběť (nehody); nehoda (se zraněním); neštěstí; pohroma; katastrofa; zraněný; mrtvý; padlý
unavoidable casualty = neodvratitelný úraz; vyšší moc; neodvratitelná nehoda;

Příklady překladu slova "casualty" z webu:

We have a higher casualty rate than oil rigs.  Vždyť máme větší procento ztrát než při vrtání ropy.
First thing, let's get that casualty treated.  Nejdřív ošetříme toho raněného.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcatalogue   cataloguing   catalyst   catalytic   catalytic converter   cataract   catch   catcher