Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad castration; casual; casually; casualness do češtiny


castration = kastrace, odstranění pohlavních žláz, kastrovaný, vykastrování, klestění

casual = náhodný, neurčitý, nepřesný, nahodilý, přibližný, nedbalý, lhostejný, bezmyšlenkovitý, občasný, neformální, nenucený, bezvýznamný

casually = uvolněně, náhodně, nonšalantně, ležérně, povrchně, nedbale, nenuceně

casualness = neformálnost, nenucenost, nedbalost, nedbalá elegance, povrchnost, ležérnost


Next: cat; cataclysm; catalog; catalyze    clubbed; cluck; clue; clueless