Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad casting do češtiny

casting = obsazení; odlévání; licí; hození; vrhání; odlitek; slévání; hrubá omítka; lití; dosazení; házení; jakákoliv mince; slévající; zalití; vyhození; odhození; zahození; shození; borcení; křivení; rozhodnutí; slévací; betonování; nahazování; zakládání
art casting = odlitek umělecký; umělecký odlitek;
brass casting = lití mosazi; mosazný odlitek;
compound casting = sdružené lití; plátování sléváním;
continuous casting = plynulé lití; kontilití;
die casting = odlitek litý pod tlakem; strojní lití;

Příklady překladu slova "casting" z webu:

The upper casting was the same, but there was no prosthesis.  Horní patro bylo stejné, ale bez obturátoru.
But it's got the casting vote, then.  Jenže mozek má právo veta!
You cannot attack us without casting away your selfimage.  Nemůžete nás napadnout a nepřijít přitom o vlastní image.
The flare sputtered an the wet ground, casting harsh red shadows.  Světlice prskala na mokré zemi a vrhala ostré rudé stíny.
In the cottage lay the secret which was casting a shadow over my life.  Ve vilce bylo ukryto tajemství, které vrhalo stín na můj život.
We're having a time of it in the studio, casting those vertebrae.  Užili jsme si s tím odléváním obratlů v ateliéru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcastle   castor   casualty   catalogue   cataloguing   catalyst   catalytic   catalytic converter