Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad castellated; castigate; castigation; castrate do češtiny


castellated = obehnaný zdí a cimbuřím, zoubkovaný, hradový, cimbuřovitý, mající hrad, bohatý na hrady, zubatý, s cimbuřím

castigate = kritizovat, bít, ostře kritizovat, zkritizovat, revidovat, vylepšit (literární dílo), vylepšovat (knihu), trestat, tepat (4. p.)

castigation = ostrá kritika, vylepšení (v knize), potrestání, bití, pokárání, revidování, revize, oprava (v knize), potrestání bitím


Next: castration; casual; casually; casualness    clown; clownish; cloy; club