Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cast in do češtiny

cast in = vmést; zalít (do pryskyřice ap.); litina

Příklady překladu slova "cast in" z webu:

The name of a laboratory supply company was cast in the glass.  Název laboratoře, odkud pocházela nádoba, byl vyryt ve skle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcaster   casting   castle   castor   casualty   catalogue   cataloguing   catalyst