Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cast; cast-off; castaway; caste do češtiny


cast = obsazení (div.), účinkující (div.), hodit, odlít, odlitek, házet, vrhat, metat, shazovat, vyřadit (koně), vrhnout, obsadit úlohy (div.)

cast-off = odhozený, odpad, odhození, odhazovat, odpoutávat, odložený

castaway = trosečník, odhozený, vyhozený na břeh, zavrženec, vyvrhel, ztroskotaný, vyvržený na břeh, zavržený, zavřený, trosečníkový, ztroskotaný člověk


Next: castellated; castigate; castigation; castrate    clouding; cloudless; clout; clove