Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cascade do češtiny

cascade = vodopád; navrstvit; vodopádek; zobrazení s překrýváním; seřazení za sebou; stupňovitý vodopád; padat jako vodopád; hrnout se; valit se; provádět postupně; malý vodopád; kaskáda; sprška; kaskádový; lopatková mříž; kaskádový zesilovač; kaskádní
electron cascade = elektronová sprška; elektronová kaskáda;

Příklady překladu slova "cascade" z webu:

A cascade of sand swished away to silence.  Zasyčel vodopád z písku a pak umlkl.
The great dragon stuck its head up in a cascade of plaster dust.  Velký drak zvedl hlavu ve vodopádu trosek všeho druhu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcase history   casement   cash payment   cash value   casing   cassette   cast down   cast glass