Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cartoon do češtiny

cartoon = kresba (obyčejně polit.); karikatura; skica; pérovka; kreslený film; náčrtek; kreslená groteska; kreslený vtip; předloha; nakreslit kartón; vypracovat předlohu; karikovat; groteska; karton; karikaturní; obrázek; obrázkový seriál; animovaný film
animated cartoon = kreslený film; kreslená groteska; film kreslený; groteska;

Příklady překladu slova "cartoon" z webu:

Cartoons were on, but he was not interested.  V televizi běžely kreslené filmy, ale neměl na ně náladu.
A cartoonish character from another world.  Zkariko­vaná figurka z jiného světa.
Even in cartoons, theme parks, and popular movies.  Dokonce i v komiksech, znělkách a populárních filmech.
Mark was watching cartoons and trying to nap.  Díval se na kreslené filmy a pokoušel se zdřímnout si.
He was staring at cartoons but saying little.  Díval se na kreslené grotesky v televizi a moc toho nenamluvil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcartridge   carving   cascade   case history   casement   cash payment   cash value   casing