Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad carrying capacity do češtiny

carrying capacity = nosnost; únosnost; zatížitelnost; dopravné
heat carrying capacity = součinitel tepelné vodivosti; prostupnost tepla;
cartel   cartoon   cartridge   carving   cascade   case history   casement   cash payment