Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad carry do češtiny

carry = nést (4. p.); nosit; vézt; vozit; táhnout; svážet; postavit až kam; zřídit až kam; provést až kam; hnát (přen.); dohnat (do krajnosti ap., přen.); vystačit na; vystačit pro; získat (na svou stranu); prosadit; schválit; odhlasovat; přenos; prodávat; vzít
add carry = kladný přenos; přenos součtu;
cascaded carry = kaskádový přenos; postupný přenos;
high-speed carry = rychlý přenos; zrychlený přenos;
look-ahead carry = předpověď přenosu; předvídaný přenos;
standing-on-nines carry = devítkový přenos;

Příklady překladu slova "carry" z webu:

Carry on!  Teč dál!
We carry our past with us.  Svou minulost neseme s sebou.
I can carry him.  Já ho nosím.
And we shall carry them out.  A my ho splníme.
I want you to carry a sword.  Mám své nože, odvětila.
I will ask you to carry in two bundles of it.  Přineste do domu asi dvě otepi.
Since you are not, you will carry it.  Protože ještě nejsi, poneseš to.
We'll need at least ten men to carry one.  Každé bude muset nést přinejmenším deset mužů.
If he picked the bag up, could he carry it?  Když kufr zvedne, unese ho?
What a great beast it must have been to carry such a head, she said.  Mapes přistoupila k býčí hlavě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcarrying   carrying capacity   cartel   cartoon   cartridge   carving   cascade   case history