Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad carried do češtiny

carried = nesený; nesl (4. p.); přinášený; přenášel (4. p.); přenášený; uskutečněný; nesl v
the motion was carried = návrh byl odhlasován;

Příklady překladu slova "carried" z webu:

Carried off from where?  Odkud ji unesl?
She carried it.  Porodila ho ona.
A little carried away?  Trochu přehnali?
It was now carried by teaching.  Je převá­děno učením.
The wrong blade had carried the poison.  Jedem byl napuštěn nepravý nůž.
Her voice was strong, and carried through into the hall.  Její silný hlas se rozlehl halou.
He scooped up the poodle and carried her down.  Sebral pudla a vzal ho s sebou dolů.
The hunt would continue until he was carried off on a board.  Lov bude pokračovat, dokud nebude na prkně.
I will see to it your wishes are carried out.  Dohlédnu na to, aby bylo vaše přání vykonáno.
Do you have anything to say before sentence is carried out?  Chcete ještě něco říci, než bude rozsudek vykonán?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcarrier   carry   carrying   carrying capacity   cartel   cartoon   cartridge   carving