Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad caricature do češtiny

caricature = karikatura; dělat karikaturu; karikovat; napodobit; napodobení; karikování; zkarikování; karikaturista

Příklady překladu slova "caricature" z webu:

Wendy's figure was almost a caricature of puberty.  Wendina postava byla téměř karikaturou puberty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcarpet   carpeting   carriage   carriageway   carried   carrier   carry   carrying