Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cargo do češtiny

cargo = náklad; nákladní; lodní náklad (celý); dovozné; lodní; zátěž; nákladní loď; letoun nákladní
air cargo = letecké zboží; letecký náklad; náklad letadla; doprava leteckého nákladu;
bulk cargo = velkoobjemový; velkorozměrný; bezobalový náklad (lodní přepravy); hromadné zboží; hromadný náklad; bezobalová přeprava; volně sypaný náklad; těžké kusy;

Příklady překladu slova "cargo" z webu:

Cargo keys are already up there.  Klíčky od nákladu už tam jsou.
And cargo with beepers.  A náklad označený.
Not the cargo area.  Ne od nákladovýho prostoru.
They dropped some cargo off but were deadheading back home.  Vyložili jakýsi náklad, ale vraceli se domů prázdní.
I never checked the cargo hold.  Nezkontroloval jsem nákladový prostor.
He motioned to the truck's cargo hold.  Ukázal na nákladový prostor dodávky.
I want you to watch that cargo lake a mother hen.  Chci, abys opatroval ten náklad jako kvočna.
Help him get it in from the cargo bay.  Pomozte mu je přinést ze skladiště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcaricature   carpet   carpeting   carriage   carriageway   carried   carrier   carry