Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad careless; carelessly; carelessness; caress do češtiny


careless = nedbalý, bezstarostný, nedbající, lhostejný, nepozorný, lehkomyslný, neohlížející se, nepředstíraný, přirozený, ledabylý, neprozřetelný, bezohledný

carelessly = lehkomyslně, neopatrně, nepozorně, bezstarostně, hajdalácky, ledabyle

carelessness = bezstarostnost, nepozornost, neopatrnost, lehkomyslnost, nepečlivost, lhostejnost, ledabylost, nedostatek péče, lehkovážnost, neuváženost, lajdáckost, lajdáctví


Next: caretaker; carillon; caring; carious    clicking; client; clientele; cliff