Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad carefully do češtiny

carefully = pečlivě; pozorně; opatrně; starostlivě; bedlivě; pečlivost
be carefully = být opatrně; být pečlivě;

Příklady překladu slova "carefully" z webu:

Carefully he examined its edge.  Pozorně zkoumal ostří.
I carefully opened an eye.  Opatrně jsem otevřel oči.
He searched carefully again.  Dál přejížděl očima každou píď.
The lights were carefully dimmed.  Světlo bylo tlumené.
Fache has kept it carefully hidden from you.  Fache ho zatím před vámi utajil.
I went over it very carefully with him.  Přitom jsem to s ním velice peč­livě probral.
Carefully does it, he told himself, carefully does it.  Jen opatrně, říkal si, jen opatrně.
Chester pulled his chair under him and carefully sat down.  Chester si přitáhl židli a opatrně se posadil.
Holmes folded up his check and placed it carefully in his notebook.  Holmes přeložil šek a pečlivě jej zasunul do tobolky.
I thought about what he was saying, weighing it carefully in my mind.  Přemýšlel jsem o tom, co řekl, a pečlivě to zvažoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcargo   caricature   carpet   carpeting   carriage   carriageway   carried   carrier