Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad careful do češtiny

careful = pečlivý; opatrný; dbalý; starostlivý; dbající; důkladný; pozorný; bedlivý; opatrné vyšetřování
be careful = dávat si pozor; být opatrný; dát pozor; buďte opatrný; dávejte si pozor;

Příklady překladu slova "careful" z webu:

Careful here this ledge is slippery with sand.  Tady opatrně - na této římse to na písku klouže.
Be careful as you go.  Dej pozor na cestu.
And be careful with them.  A buď opatrný.
He was a careful man.  Byl to pečlivý člověk.
I had to be careful here.  Teď jsem si musel dát dobrý pozor.
It was time to be careful again.  Bylo načase, aby začal být zase opatrný.
The barber gave him another long, careful look.  Holič se na něj opět pozorně a dlouze zadíval.
She sat on the floor and made careful notes.  Seděla na zemi a pečlivě si dě­lala poznámky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcarefully   cargo   caricature   carpet   carpeting   carriage   carriageway   carried