Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad care for do češtiny

care for = starat se o (4. p.); péče o (4.p.); mít rád; starat se; pečovat o (4. p.); dbát o; stát o; zajímat se o; být rád; stát; chovat úctu; postarat se o (4. p.); zatančit
I don't care for = nestarám se o (4. p.);

Příklady překladu slova "care for" z webu:

Take care for yourself.  Budu o tebe mít starost.
He didn't care for it.  Bylo mu to jedno.
You have no care for your species.  Nemáte pochopení pro svůj rod.
What did an assassin care for death?  Co záleželo zabijákovi na smrti?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcareful   carefully   cargo   caricature   carpet   carpeting   carriage   carriageway