Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cards do češtiny

cards = karty; kádrový materiál; být fuk
batch of cards = balíček štítků;
muddle of cards = vzpříčení štítků;
saving in cards = šetření štítků;
set of cards = mykací složení;

Příklady překladu slova "cards" z webu:

Cards of grace!  Karty ctnosti!
Their cards were scanned.  Jejich karty byly prověřeny.
The next cards were en route.  Další karty byly na cestě.
I have no cards - ah!  Nemám žádné navštívenky - ah!
He had played his cards well.  Rozehrál to dobře.
We both studied each other's cards for a few moments.  Chvíli jsme oba studovali karty toho druhého.
He flipped two of his down cards over.  Otočil dvě karty.
All we can do is play the cards we're dealt.  Teď už musíme hrát s tím, co máme rozdáno.
Perhaps the old man had a knack for cards or dice.  Možná měl stařík talent na karty nebo kostky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcare for   careful   carefully   cargo   caricature   carpet   carpeting   carriage