Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad carder; care; careen; career do češtiny


carder = mykač, mykadlo, mykačka, drastič, mykací stroj

care = starat se, dohled, pozornost, pečovat, dbát, mít rád, pozor, opatrnost, zajímat se, mít zájem, mít chuť, ošetřovat

careen = položit se na bok, opravit (položenou loď), naklonit (námoř.), naklánět, hnát se

career = povolání, zaměstnání, řítit se, životní dráha, život, životní osudy, rychlost, profese, kariérový, hnát se, běhat, dráha


Next: careless; carelessly; carelessness; caress    clerkship; clevis; clew; cliché