Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad carbuncle; carcase; card; cardboard do češtiny


carbuncle = tmavočervený drahokam, rubín, granát, nežit, skvrna, karbunkl, červený granát

carcase = mrtvola, poražené dobytče, mršina, kus (poražený, u řezníka), poražené zvíře, kostra, karkasa, tělo poraženého zvířete, nosná konstrukce, mrtvolný, těleso

card = lístek, kartový, pohlednice, navštívenka, mykadlo, karton, mykací stroj, povedený člověk, podivín, kartička, štítek, dopisnice


Next: carder; care; careen; career    clench; clergy; clerical; clerkish