Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad captive do češtiny

captive = zajatec; zajatý; zachycený; nedobrovolný; otrok; oběť; žijící v kleci; okouzlený; fascinovaný; zaklíněný; vězeň; zajatecký; kaptivní; upoutaný; roznýtovaný; spoutaný; žijící v zajetí; zajatkyně; nedobrovolné publikum
hold captive = přikovat; uzemnit; znehybnit; držet v zajetí; be taken captive = být zajat;

Příklady překladu slova "captive" z webu:

The captive demon?  Ten zajatý démon?
I've seen the captive myself, m'Lord.  Sám jsem zajatce viděl.
Though we deem the captive dead, yet does she live.  Ač my považujeme zajatce za mrtvé, ona přesto skutečně žije.
It worked best if the captive had things he wanted to confess.  Nejlépe fungoval, když se vyslýchaný měl k čemu přiznat.
Garvey was still slung beneath her like a captive grub.  Garvey pod ní visel jako pijavice.
A tremor passed through the body, as if the captive sensed liberation.  Tělem projelo škubnutí, jako by si vězeňkyně uvědomila osvobození.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcapture   car wash   caravan   carbide   carbon   carbon dioxide   carbonate   carburettor