Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad capsule; caption; captious; captiousness do češtiny


capsule = pouzdro (anat.), tobolka (bot.), kabina (kosmonauta v družici apod.), schránka, vak, tabletka, prášek, opatřit uzávěrem, zhustit, kondenzovat, kapslový, zhuštěný

caption = titulek (film.), záhlaví, hlavička, upoutávka (ve výkladě), text, legenda, opatřit titulky, titulkovat, zachycení obsahu obrazovky, nadpis, heslo, poutač

captious = poťouchlý, šťouravý, rýpavý, úskočný, chytrácký, pichlavý


Next: captivate; captivation; car; caramel    clean-out; clean-up; cleanse; cleanser