Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad capping; capricious; capriciousness; capsize do češtiny


capping = pokryvná hornina, opatření, krycí lišta, výchoz, stropnice, upevnění závěsu, krycí deska, skrývka, opatřovací, nasazení čepice, přikrytí víkem, nasazení kloboučku

capricious = rozmarný, náladový, nevypočitatelný, vrtkavý, kapriciózní, nestálý, aprílový, svévolný, chvilkový

capriciousness = vrtkavost, náladovost, nevypočitatelnost, nestálost, rozmarnost, chvilkovost, libovůle


Next: capsule; caption; captious; captiousness    clawed; clay; clayey; clean-cut