Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad capital do češtiny

capital = kapitál; hlavní město; velké písmeno; velký; tiskací; hůlkový; hrdelní; kapitálový; trest smrti; skvělý; verzálka; hlavice (sloupu); hlavní; znamenitý; základní jmění; kapitalisté; podnikatelé; velmi vážný; osudný; významný; vynikající; investiční; fond
active capital = aktiva; oběžný kapitál; oběžné prostředky;
authorized capital = základní kapitál; povolená výška kapitálu; schválený kapitál;
available capital = pohotový kapitál; disponibilní kapitál; likvidní kapitál; kapitál; základní kapitál;

Příklady překladu slova "capital" z webu:

Capital murder could mean death.  Hrdelní zločin mohl znamenat trest smrti.
It is a capital mistake to theorize in advance of the facts.  Základním omylem je teoretizovat dřív, než známe fakta.
There should be a capital tax.  Měla by se platit daň z hlavy.
Each of these is a capital offense.  Každý z těchto skutků je hrdelní zločin.
And we're not backing off the capital murder.  A necouváme od vraždy.
The grand jury has indicted you for capital murder.  Velká porota tě obžalovala z úkladné vraždy.
Among the perfidious, the name of traitor is capital in itself.  Na proradné platí samotná pověst zrádce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcapitalism   capitals   capstan   captain   captive   capture   car wash   caravan