Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad capillary; capitalization; capitalize; capote do češtiny


capillary = kapilární, vlásečnice, vlasový, vlásečnicový, vlasově tenký, kapilární trubička, vlásečnicovitý, kapilární trubice

capitalization = psaní velkými (začátečními) písmeny, realizace, využití, převedení na kapitálky, aktivace, aktivování, zkapitalizování, kapitalizování, psaní velkými písmeny

capitalize = realizovat, vydělat na, převést na velká písmena, psát velkým písmem, využitkovat (přen.), zkapitalizovat, vydělávat


Next: capping; capricious; capriciousness; capsize    classy; clatter; clattering; claw