Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad capacity do češtiny

capacity = kapacita (nádrže, zavazadlového prostoru); objem (krychlový); funkce; schopnost (též platební); oprávnění; nosnost (lodi); nadání; chápavost; postavení; obsah; výkonnost; způsobilost; únosnost; duševní schopnosti; chápání; úřad; maximální; naplněný
absorption capacity = pohltivost; absorpční mohutnost; absorpční kapacita; absorptivita; hltnost; vstřebavost;
absorptive capacity = pohltivost; jímavost; nasákavost;
accommodation capacity = ubytovací kapacita; lůžková kapacita; zásobní prostor;

Příklady překladu slova "capacity" z webu:

Selfdestruct capacity (nuclear), page 88.  Autodestrukční zařízení (nukleární) strana 88.
You're up to capacity now.  Už teď máš plnou kapacitu.
She has an amazing capacity for deceit.  Měla obdivuhodnou schopnost klamat.
Except of course for my capacity for happiness.  Ovšem až na schopnost prožívat štěstí.
These words hurt me beyond my capacity to express.  Tato slova mě tak zranila, že to nedokážu vyjádřit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcapital   capitalism   capitals   capstan   captain   captive   capture   car wash