Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad capable do češtiny

capable = schopný; způsobilý; talentovaný; schopen; připouštějící; právně způsobilý; svéprávný; umožňující; náchylný; spolehlivý; dokazatelný

Příklady překladu slova "capable" z webu:

Capable of being inveigled beyond the limits of its control.  Je možné dohnat ho ke ztrátě sebekontroly.
Still capable of walking?  A ještě je schopen chůze?
Niun was capable of such a rash thing.  Vše, co z ní zůstalo, bylo tady.
Are you a capable swordsman?  Jsi dobrý šermíř?
The giant was not capable of pity.  Obr nebyl schopen lítosti.
He would not have been capable of sex.  Nebyl by schopen sexu.
With the mri, the regul were capable to any extent.  S mri byli schopni čehokoli.
How, then, has he become such a capable pupil?  Jak je potom možné, že je tak schopný žák?
She wasn't hungry, and had never felt less capable of cheering up.  Neměla hlad a ještě nikdy se necítila tak skleslá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcapacitance   capacitor   capacity   capital   capitalism   capitals   capstan   captain