Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad canvas do češtiny

canvas = plátno (též malířské); plachtovina; stanová plachta; kanafas; plachta (námořní); plachtoví (hromad.); agitovat
under canvas = s napjatými plachtami (námoř.); pod stany;

Příklady překladu slova "canvas" z webu:

That canvas was pulled from the wall by the curator.  To plátno strhl ze zdi správce.
Surely a painted canvas could not alter?  Pomalované plátno se přece nemůže měnit!
What is it but canvas and colour?  Vždyť je to jen plátno a barva.
I hauled the roll of canvas out of the ground.  Vytáhl jsem plátěný pytel z jámy.
What is the meaning of these canvas screens?  Co mají znamenat ty plátěné zástěny?
A moment later she held the bare canvas in her hands.  O chvilku později v ruce držela plátno.
Fenchurch leaned across him and drew over her canvas bag.  Fenchurch se přes něj natáhla a přitáhla si plátěnou tašku.
One of his deck crew was struggling to put canvas over the hole.  Jeden z členů posádky zápolil s kusem látky, kterým chtěl ucpat díru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcapability   capable   capacitance   capacitor   capacity   capital   capitalism   capitals