Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad canopy do češtiny

canopy = baldachýn; kryt (pilotního prostoru, průhledný); přístřešek nad jevištěm (hist.); vrchlík (padáku); nebesa; přikrýt baldachýnem; korunová klenba; plátěná stříška; digestoř; baldachýnový; markýza; průhledný kryt; stahovací střecha; stanová střecha
cockpit canopy = kopule pilotní kabiny; kryt pilotní kabiny;
open canopy = rozvolněný zápoj; uvolněný zápoj; volný zápoj;
station canopy = zastřešení nádražního nástupiště; peronní přístřešek; perónní přístřešek;

Příklady překladu slova "canopy" z webu:

The canopy came up at once.  Kryt šel hned nahoru.
Then the canopy came down.  Pak šly překryty dolů.
A tall rush canopy covered it.  Zastřešoval je vysoký rákosový baldachýn.
He started walking beneath the canopy of trees.  Vydal se na ces­tu, pod baldachýn stromů.
Ah, it said, looking up through the canopy of leaves.  Ach, řekl s pohledem upřeným nahoru na baldachýn z listí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcanteen   cantilever   canvas   capability   capable   capacitance   capacitor   capacity