Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cannot do češtiny

cannot = nemůžeš; nemůžeme; nemůžete; neumí; nedovede; nemohu; chytrý
I cannot = neumím; nedovedu;

Příklady překladu slova "cannot" z webu:

I cannot sleep.  Nemohu spát.
The leader cannot die.  Vůdce nemůže zemřít.
But you they cannot find.  Ale tebe najít nemůžou.
And he knows he cannot stand against me.  A ví, že proti mně nemá naději.
The answer is that they cannot bear looking at us.  Odpověď je prostá:
They know nothing about it and cannot handle it.  Nic, a oni ho také neovládají.
From the top of the mountain, you cannot see the mountain.  Z jejího vrcholu ji neuvidíte.
Think you of the fact that a deaf person cannot hear.  Pomysli na skutečnost, že hluchý člověk neslyší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcanoe   canopy   canteen   cantilever   canvas   capability   capable   capacitance